Vraagouder

GASTOUDERenU.nl gastouderopvang: gemakkelijk, flexibel en betaalbaar

Erkende gastouderopvang

GASTOUDERenU.nl is een onderdeel van Gastouderbureau Het Speelkwartier. Wij zijn door de gemeente erkend en staan als Gastouderbureau Het Speelkwartier geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer 161469589. Het inspectierapport dat is opgesteld door de GGD is inzichtelijk voor publiek en te vinden op de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl

GASTOUDERenU.nl

GASTOUDERenU.nl levert de wettelijk bepaalde diensten. U kunt zelf een gastouder of vraagouder aandragen. Door beide partijen overeengekomen dagen, tijden en tarieven worden door het gastouderbureau vastgelegd in een Overeenkomst van Opdracht. Met de Overeenkomst van Bemiddeling verbindt u zich als gastouder en als vraagouder aan Gastouderbureau Het Speelkwartier. Wanneer u gebruik wenst te maken van de service van GASTOUDERenU.nl moet u de volgende stappen ondernemen:

 1. Controleer of uw gastouder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang via de site www.landelijkregisterkinderopvang.nl
 2. U meldt zich als vraagouder aan middels het inschrijfformulier GASTOUDERenU.nl te vinden op de site. U ontvangt van het gastouderbureau een startpakket waarmee u de geregistreerde opvang in gang kunt zetten.
 3. Middels het tekenen van een Overeenkomst van Bemiddeling en de Overeenkomst van Opdracht sluit u zich beide aan bij Het Speelkwartier en maakt u gebruik van de service GASTOUDERenU.nl.
 4. U ontvangt een nota voor de eenmalige inschrijving van € 56,50 Na betaling van het inschrijfgeld komt een medewerker van Het Speelkwartier een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) afnemen.
 5. U kunt met de opvang starten.

Alleen wanneer uw gastouder staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LKR) en een registratie nummer heeft ontvangen, kunt u als vraagouder gebruik maken van de regeling toeslag kosten kinderopvang. Mocht uw gastouder nog niet staan ingeschreven in het LRK, dan kunt u voor meer informatie, contact opnemen met GASTOUDERenU.nl

De gastouder die aangesloten is bij Het Speelkwartier en gebruik maakt van GASTOUDERenU.nl voldoet aan de deskundigheidseis en de kwaliteitseis gesteld in de Wet Kinderopvang. Dit houdt in dat de gastouder:

 1. Staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang.
 2. In het bezit is van een MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn diploma, of een daaraan gelijkgesteld diploma of een ervaringscertificaat.
 3. In het bezit is van een geldig geregistreerd kinder EHBO certificaat van het Oranje Kruis.
 4. Een geldige Verklaring Omtrent Het Gedrag (VOHG) kan overleggen.
 5. Zijn/haar huisgenoten van 18 jaar of ouder ook een VOHG kan overhandigen (alleen nodig wanneer de opvang bij de gastouder thuis is).
 6. In het bezit is van een aansprakelijkheidsverzekering en bij gebruik van de auto heeft de gastouder ook een inzittende verzekering nodig.

Voor de door de gastouder te verrichte opvang en verzorging van het kind ontvangt de gastouder een uurtarief die u zelf onderling afspreekt. Daar staat GASTOUDERenU.nl buiten. Wij rekenen wel bureaukosten van € 56,50 per maand. Het is verstandig om het uurtarief dat u aan uw gastouder betaald samen met de bureaukosten niet boven de gestelde uurprijs te laten komen die de wet kinderopvang hanteert.

Wij rekenen € 56,50 per maand aan bureaukosten. Dit bedrag geld ongeacht het aantal te plaatsen kinderen vanuit 1 gezin. Mits ze ondergebracht worden bij 1 gastouder. Of €1,50 per uur per kind.

Wij rekenen eenmalig inschrijfgeld van € 56,50.

GASTOUDERenU.nl behoudt zich het recht tariefswijzigingen door te voeren. Wijzigingen zullen tenminste drie maanden voor ingangsdatum schriftelijk kenbaar worden gemaakt.

Wat bieden wij u aan?

 • Opstellen van de overeenkomsten.
 • Uitvoeren van administratieve taken.
 • Uitvoeren van de kassiersfunctie.
 • Opstellen en digitaal versturen van de facturen.
 • Opmaken van de jaaropgave.
 • 1 maal per jaar uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op het opvangadres.
 • 2 maal per jaar bezoek aan het opvangadres (1x RIE en 1x een kindbespreking).
  Digitaal verstrekken van informatie.

GASTOUDERenU.nl is een basisservice. Wij kunnen binnen deze service geen vervangende opvang verzorgen bij ziekte of afwezigheid van uw gastouder. De gastouder en de vraagouder kunnen alleen tegen betaling gebruik maken van thema avonden en opleidingen.