GASTOUDERenU.nl

GASTOUDERenU.nl Erkend, flexibel en Betaalbaar

Is er een klik tussen de GASTOUDER en U, schrijf u dan in. Dan regelen wij alles wat de GASTOUDER en U nodig heeft voor erkende gastouderopvang!

Wij zijn door de gemeente erkend en staan als Gastouderbureau Het Speelkwartier geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) onder nummer 161469589. Het inspectierapport dat is opgesteld door de GGD is inzichtelijk voor publiek en te vinden op de siteĀ www.landelijkregisterkinderopvang.nl